Yleiset sopimusehdot

Tällä sivulla lukee JJJ – Solutionsin tarjoamien palveluiden yleiset sopimusehdot. Ehtoja sovelletaan sekä kuluttajien, että yritysten kanssa tehtäviin sopimuksiin. Eri osapuolten väliset, näiden sopimusehtojen lisäksi olevat erityisehdot tullaan määrittelemään erillisissä kirjallisissa sopimuksissa. JJJ – Solutions pitää oikeuden muokata ehtoja, kuitenkin ilmoittaen aina viimeisimmän muokkauskerran tällä sivulla. Nämä sopimusehdot koskevat myös JJJ – Solutionsin aputoiminimeä Pirkanmaan Digiopetus (www.digiopetus.fi).

Lisätietoa näistä ehdoista:
Jarmo Hirvonen
info(at)jjjsolutions.fi 
+358 50 5500209

Sopimusehdot luotu 20.8.2020. Sopimusehtoja muokattu viimeksi 24.1.2021.

Sopimuksen syntyminen

Kuluttajan ja/tai yrityksen (myöhemmin asiakas) tilatessa tuotteen tai palvelun JJJ – Solutionsilta (myöhemmin myyjä) syntyy sopimus. Sopimus sitoo sekä myyjää, että asiakasta toteuttamaan oman osansa sopimuksen mukana syntyneistä velvotteista.

Tarjotut palvelut

JJJ – Solutionsin ajantasaisen palveluvalikoiman löydät osoitteesta www.jjjsolutions.fi

Asiakkaan tuodessa kone huoltoon, selvittää JJJ – Solutions koneessa olevan vian ja tekee tarjouksen laitteen huollosta. Jos laite huolletaan JJJ – Solutionsin toimesta, on vianselvitys ilmainen ja sisältyy laitteen huoltoon. Jos laite huolletaan muualla, tai JJJ – Solutions löytää asiakkaalle edullisemman ratkaisun (esimerkiksi kuluttajansuojan mukainen takuu, tai laitteen alkuperäisen myyjän vastuu), veloittaa JJJ – Solutions 20€ vianselvityksestä. Jos JJJ – Solutions ei kykene huoltamaan laitetta tai löytämään sille parempaa ratkaisua, ei vianselvityksestä synny kustannuksia asiakkaalle.

JJJ – Solutions ei vastaa laitteen sisältämistä tiedoista. Tämä tarkoittaa, että asiakkaalla on vastuu varmuuskopioida tiedot ennen laitteen toimittamista huoltoon.

Alihankinta

Jos JJJ – Solutions käyttää alihankintaa jossain projektissa, vastaa tämä alihankinnan työn laadusta ja kustannuksista. Nämä alihankinnan kustannukset on otettu huomioon alkuperäisen sopimuksen hinnoittelussa. Jos asiakas pyytää jotain lisätyötä, mikä ei sisälly alkuperäiseen sopimukseen, ja jonka toteuttaminen vaatii alihankintaa, sovitaan näistä kustannuksista erikseen asiakkaan kanssa lisätöinä.

Tietokoneiden ja muiden laitteiden vuokraus

JJJ – Solutions vuokraa tietokoneita ja muita laitteita. JJJ – Solutions on vastaa, että vuokrattu laite vastaa sen kuvausta ja että se on saatavilla asiakkaan kanssa sovittuna aikana. Jos vuokrattu laite hajoaa vuokra-aikana asiakkaasta riippumattomista syistä, tulee JJJ – Solutionsin hoitaa korvaava laite hajonneen tilalle. Jos JJJ – Solutions ei kykene hoitamaan korvaavaa laitetta, vuokrasopimus raukeaa. Jos vuokrasopimus on pidempikestoinen, ei asiakkaalle tule kustannuksia siltä kuukaudelta, jolloin sopimus on rauennut.

Jos laite hajoaa asiakkaan varomattoman toiminnan vuoksi, on asiakas velvollinen korvaamaan laitteen huollon/korjauksen. Jos laitteen huolto- tai korjaushinta ylittää laitekohtaisen lunastushinnan, on asiakas velvollinen kustantamaan laitteen lunastushinnan. Laitteen omistusoikeus ei tästä huolimatta siirry asiakkaalle, vaan se pysyy JJJ – Solutionsilla.

Aikataulut

JJJ – Solutions toteuttaa työsuoritteet niiden saapumisjärjestyksessä. Projekteille sovitaan asiakkaiden kanssa toivottu kestoaika, joka voi muuttua erillisellä myyjän ja asiakkaan välisellä sopimuksella. Jos kestoaika venyy JJJ – Solutionsin vuoksi, myyjä ilmoittaa tästä asiakkaalle viipymättä. Jos viivästys johtuu ylivoimaisesta esteestä, ilmoitetaan tästä asiakkaalle, mutta näissä tapauksissa myyjä ei ole vastuussa tapahtuneesta viivästyksestä.

Peruutus asiakkaan toimesta

Asiakkaalla on oikeus perua toimeksianto viimeistään vuorokautta ennen sovittua ajankohtaa. Tätä lyhyemmällä ajalla tehtyjä peruutuksia varten JJJ – Solutions voi periä tapauskohtaisen 20€ peruutusmaksun asiakkaalta. Vaihtoehtoisesti asiakas voi pyrkiä sopimaan uuden tapaamisajan JJJ – Solutionsin kanssa. Uuden ajan sopiminen tulee tehdä vuorokausi ennen sovittua tapaamisaikaa.

Peruutus myyjän toimesta

Jos toimeksiannon peruuntuminen johtuu JJJ – Solutionsista, tulee tämän pyrkiä sopimaan uusi aika tuotteen / palvelun toteuttamiselle asiakkaan kanssa ajoissa, että asiakas voi tähän varautua. Myyjästä johtuvien viivästysten takia ei synny lisäkustannuksia asiakkaalle.

Sopimuksen raukeaminen tai keskeytys

Jos työsuoritusta ei pystytä täyttämään asiakkaan toiminnasta johtuvan esteen tai viivästyksen vuoksi, huomauttaa JJJ – Solutions asiasta. Jos asia ei huomautuksesta huolimatta korjaannu, raukeaa myyjän ja asiakkaan välillä tehty sopimus. JJJ – Solutions on oikeutettu laskuttamaan tekemänsä työtunnit asiakkaalta sopimuksen raukeamis/keskeytymistilanteessa.

Hinnat, maksaminen ja laskutus

JJJ – Solutions vastaanottaa henkilöasiakkailta kortti- ja käteismaksuja. Näitä maksuja varten yrityksellä on käytössään iZettle maksupääte, jolla voidaan toimittaa kuitti asiakkaalle. JJJ – Solutions tarjoaa asiakkaalle aina kuittia. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä kuitista näin halutessaan. Yritysasiakkaille JJJ – Solutions tarjoaa mahdollisuuden maksaa työsuoritteet laskulla. Tämä vaatii voimassaolevan y-tunnuksen ja kirjallisen toimeksiantosopimuksen työsuoritukselle.

JJJ – Solutions tarjoaa palveluitaan ensisijaisesti tuntihinnoiteltuina. Erityistapauksissa voidaan suuriin projekteihin sopia tapauskohtainen urakkahinnoittelu.

JJJ – Solutionsin ajantasainen hinnasto löytyy täältä.

JJJ – Solutions pidättää oikeuden hintojen muutokseen. JJJ – Solutions ilmoittaa hinnastosivulla viimeisimmän hintojen muutospäivän. Jos palveluiden hinnat muuttuvat kesken sopimuksen, saa asiakas hintansa aina edullisimmalla mahdollisella. Jos sopimus on syntynyt ennen hintojen nousua, on asiakas oikeutettu alkuperäiseen hintaan. Jos hinnat laskevat sopimuksen aikana, on asiakas oikeutettu uuden hinnaston mukaiseen alennettuun hintaan palvelun kanssa.

Korko, muistutus ja perintä

JJJ – Solutionsin käyttämä viivästyskorko on kuluttajakaupan mukainen viitekorko + 7 prosenttiyksikköä. Tätä viivästyskorkoa sovelletaan myös JJJ – Solutionsin ja muiden yritysten välisiin kauppoihin.

Jos asiakas jättää laskun maksamatta, huomauttaa JJJ – Solutions sen maksamisesta 14 päivän kuluttua ensimmäisen laskun eräpäivästä. Jos huomautuslaskua ei makseta eräpäivään mennessä sen lähettämisestä, lähettää JJJ – Solutions vielä viimeisen huomautuslaskun. Jos toistakaan huomautuslaskua ei makseta sen eräpäivään mennessä, vie JJJ – Solutions saatavan käräjäoikeuden kautta ulosottoviranomaisen hoidettavaksi. Jokaiseen huomautuslaskuun tulee kuluttaja-asiakkaille 5€ laskutuslisä. Yritysasiakkaille vastaava maksumuistutuksen lisä on 20€ per huomautus. Ulosottotapauksessa JJJ – Solutions lisää oikeudenkäyntikulut ja muut velan perimiseen sisältyvät maksut perittävänä olevan pääoman päälle.

Lisätyöt

Projektin alussa sopimatta jääneet tai sen ulkopuoliset lisätyöt laskutetaan erikseen 65 euroa per alkava tunti per lisätyö (sis Alv24%).

Käytetyt laitteet ja osat

JJJ – Solutions välittää ja myy eteenpäin käytettyjä tietokoneita, puhelimia, näiden osia ja muita komponentteja. Jokainen myyty osa ja kone on testattu toimivaksi myyntihetkellä. Tavara myydään siinä kunnossa, kun se kaupantekohetkellä on. JJJ – Solutions on velvollinen kertomaan käytetyn tavaran kunnon, eikä se saa pimittää tietoja tavaran ominaisuuksista. Käytetyillä osilla ja laitteilla ei ole ylimääräistä takuuta normaalin virhevastuun lisäksi. Katso lisää käytetyn tavaran virhevastuusta täältä: Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa – Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Jos käytetty laite tai osa postitetaan asiakkaalle, sovitaan postikuluista asiakkaan kanssa erikseen tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti postikulut lisätään osan tai laitteen myyntihinnan päälle.

Uusien tuotteiden takuut

JJJ – Solutions läpimyy uusia laitteita. Läpimyynnillä tarkoitetaan tuotteita, jotka on ostettu uutena liikkeistä, ja niissä on myyjäliikkeen myöntämä takuu ja jotka JJJ – Solutions välittää asiakkaalle. JJJ – Solutions hoitaa loppuasiakkaan takuuasiat myyntiliikkeen kanssa näiden tuotteiden virhe- tai vikatilanteissa. Vastaavasti asiakas voi pyytää JJJ – Solutionsia toimittamaan myyjäliikkeen kuitin hankinnasta ja hoitaa takuuasian itse. Tässä tapauksessa JJJ – Solutionsin rooli hankintaketjun osana päättyy, ja asiakas hoitaa itse reklamaatiotapaukset.

Immateriaalioikeudet

JJJ – Solutions, sen nimi, aputoiminimi, logo ym. Ovat JJJ – Solutionsin (2772495-7) omaisuutta, eikä näitä saa käyttää ilman lupaa. Projektien aikana asiakkaille tehdyt palvelut (logot, videot ym.) siirtyvät asiakkaan omistukseen loppulaskun maksamisen jälkeen. Tämä tarkoittaa kyseessä olevien materiaalien tekijän- ja omistusoikeuksien siirtymistä loppuasiakkaalle projektin päättyessä.

Ylivoimainen este

Jos palvelun tai tuotteen toimitus tai projekti keskeytyy ylivoimaisen ja/tai yllättävän esteen vuoksi, johon myyjä ei voi vaikuttaa, ilmoittaa JJJ – Solutions tästä asiakkaalle viipymättä. Myyjä ei vastaa ylivoimaisen esteen vuoksi syntyneistä viivästyksistä, ja pyrkii neuvottelemaan ratkaisun projektin toteuttamiselle ylivoimaisen esteen väistyttyä. Jos ylivoimainen este ei väisty, projekti raukeaa. Ylivoimainen este tulee arvioida aina tapauskohtaisesti ja sen tulee olla perusteltu.

Valittaminen ja reklamaatiot

Huomatessaan tavaran tai palvelun virheen, asiakkaan tulee reklamoida viipymättä JJJ – Solutionsille. JJJ – Solutions käsittelee reklamaatiot niiden saapumisjärjestyksessä. JJJ – Solutions pyrkii ratkaisemaan tilanteet parhaalla mahdollisella tavalla. Jos asiakas ei ole tyytyväinen JJJ – Solutionsin ratkaisuun reklamaatiotapauksessa, voi asiakas ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan ja viimeisenä ratkaisuna viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lisätietoa kuluttajaneuvonnasta löytyy osoitteesta Kuluttajaneuvonta – Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja kuluttajariitalautakunnasta osoitteesta Etusivu – Kuluttajariitalautakunta.