Yleiset sopimusehdot JJJ – Solutions & Pirkanmaan digiopetus (2772495-7)

Nämä sopimusehdot koskevat seuraavia palveluita:

  • Digiopetus (yksityis- & ryhmäopetus)
  • Tietokoneiden takuuajan jälkeinen huolto
  • Tietokoneiden ja digilaitteiden asennustoiminta
  • Tietokoneiden ja digilaitteiden konsultointi
  • Tietokoneiden ja muiden digilaitteiden ostoapupalvelu

Palvelun tarjoaa JJJ – Solutions tai Pirkanmaan digiopetus (2772495-7). Näitä palveluehtoja sovelletaan JJJ – Solutionsin, Pirkanmaan digiopetuksen ja palvelun tilaajan (myöhemmin asiakas) välille syntyvissä toimeksiannoissa.

Yleiset ehdot

Sopimuksen syntyminen
Palvelu syntyy, kun asiakas on sähköpostitse, kasvotusten, puhelimessa tai muulla tavalla tilannut palvelun JJJ – Solutionsilta tai Pirkanmaan digiopetukselta. Sopimuksen syntyessä asiakas hyväksyy JJJ – Solutionsin ja Pirkanmaan digiopetuksen sopimusehdot, sekä rekisteriselosteen sisällön. Myöhemmin tilatut lisäpalvelut lisätään aina yhdessä tehdyn erillisen sopimuksen kautta.

JJJ – Solutions, sekä Pirkanmaan digiopetus kerää asiakkaidensa yhteystietoja. Yhteystietoja ja niiden käsittelyä koskeva rekisteriseloste löytyy osoitteesta www.jjjsolutions.fi/yhteystiedot/rekisteriseloste/

Palvelun toteuttaminen
Sopimuksen synnyttyä JJJ – Solutionsilla, Pirkanmaan digiopetuksella ja asiakkaalla on velvoite sopimuksen toteuttamiseksi. JJJ – Solutions tai Pirkanmaan digiopetus pyrkii toteuttamaan palvelun sovittuna ajankohtana.

Digiopetus järjestetään asiakkaan tiloissa sovittuna aikana. Jos opetusta ei ole mahdollista järjestää asiakkaan tiloissa, pyrkii JJJ – Solutions tai Pirkanmaan digiopetus järjestämään opetuksen muussa paikassa, esimerkiksi kirjaston tai muun vastaavan ryhmätyötilassa erikseen sovittua lisämaksua vastaan.

Palvelun toteutuksen peruuntuminen ja palvelun peruuttaminen
Jos JJJ – Solutions tai Pirkanmaan digiopetus ei pysty toteuttamaan palvelua sovittuna ajankohtana, tulee yrityksen ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja yrittää sopia uusi aika palvelun toteuttamiselle.

Jos palvelun toteutuksen estyminen johtuu JJJ – Solutionsista tai Pirkanmaan digiopetuksesta, asiakkaalla on halutessaan oikeus perua palvelu ilman korvausta. Asiakas voi perua palvelun myös maksutta palvelun ajankohtaa edeltävänä päivänä kello 20 mennessä.

Myöhästyneistä peruutuksista peritään 20€ peruutusmaksu. Sama maksu peritään myös, jos asiakas ei ilmesty paikalle tai palvelun toteutus estyy asiakkaasta johtuvista syistä. Peruutusmaksua ei peritä, jos asiakas kykenee näyttämään toteen, ettei voinut mitään palvelun toteutukseen peruuntumiselle (Force Majeure).

Myöhästyneistä peruutuksista peritään 20€ peruutusmaksu. Sama maksu peritään myös, jos asiakas ei ilmesty paikalle tai palvelun toteutus estyy asiakkaasta johtuvista syistä. Peruutusmaksua ei peritä, jos asiakas kykenee näyttämään toteen, ettei voinut mitään palvelun toteutukseen peruuntumiselle (Force Majeure).

Palvelun hinta
Palveluiden hinnat on ilmoitettu JJJ – Solutionsin internetsivuilla (www.jjjsolutions.fi), sekä Pirkanmaan digiopetuksen internetsivulla (www.digiopetus.fi). JJJ – Solutions ja Pirkanmaan digiopetus pidättävät oikeuden muuttaa palveluidensa hintoja. Asiakkaalla on oikeus saada palvelu markkinointimateriaalissa ilmoitettuun hintaan tai hintaan, joka on ollut voimassa palvelun tilausaikana. Jos JJJ – Solutions tai Pirkanmaan digiopetus alentaa palveluidensa hintoja, tulee asiakkaan saada palvelu tällä alennetulla hinnalla.

Palvelun maksaminen
Palvelun voi maksaa käteisellä, kortilla tai laskulla. Laskulla maksettaessa ei tule erillistä laskutuslisää. Laskun maksuaika on 14 päivää ja viivästyskorkona on kuluttajakaupan mukainen 7%

Maksun myöhästyminen ja perintä
Jos asiakas ei maksa laskuaan ajoissa, lähettää JJJ – Solutions tai Pirkanmaan digiopetus maksumuistutuksen. Maksumuistutuksen laskutuslisä on viisi (5) euroa. Jos asiakas ei maksa laskuaan huomautuksenkaan jälkeen, vie JJJ – Solutions tai Pirkanmaan digiopetus asian summaarisena haasteena käräjäoikeuteen, josta velkaa haetaan ulosmitattavaksi velkomustuomion jälkeen. Tämän jälkeen asian hoitaa ulosottovirasto, joka tilittää saatavan JJJ – Solutionsille tai Pirkanmaan digiopetukselle.

Oikeudet
JJJ – Solutions, Pirkanmaan digiopetus, Digiopetus.fi sekä JJJsolutions.fi, niiden logot ja kaikki tuotetut materiaalit ovat JJJ – Solutionsin tai Pirkanmaan digiopetuksen (2772495-7) omaisuutta. Materiaaleja ei saa jaa ilman JJJ – Solutionsin tai Pirkanmaan digiopetuksen lupaa ja niiden kaikenlainen kopiointi ja luvaton levittäminen on kielletty.

Muu
Palveluihin sovelletaan Suomen lakia. Palveluihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan JJJ – Solutionsin ja asiakkaan välillä neuvottelemalla. Jos neuvottelut eivät tuota tulosta, ratkaistaan asia kuluttajariitalautakunnassa tai oikeudessa. Kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, asiakkaan tulee olla yhteydessä paikalliseen kuluttajaneuvontaan. (www.kuluttajaneuvonta.fi)

Nämä sopimusehdot löytyvät sekä JJJ – Solutionsin internetsivuilta (www.jjjsolutions.fi) sekä Pirkanmaan digiopetuksen internetsivuilta (www.digiopetus.fi).

Lisätietoa sopimusehdoista ja toiminnasta:
Jarmo Hirvonen
+358 50 5500 209
info@jjjsolutions.fi